Handla Lokalt-veckan i Torsås kommun

Handla Lokalt-veckan i september månad i samband med kommunens Hållbarhetsvecka. Aktiviteter i hela Torsås kommun samt fokus på kampanjen ”Tack för att du handlar lokalt”.