Kontakt

Handel & service Torsås kommun

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås

info@torsashandel.se

Emma Mosesson Öhr, Samordnare turism, inflyttning & service

Telefon: 0486-331 20

Annika Persson Åberg, Näringsliv- och hållbarhetssamordnare

Telefon: 0486-331 50