Kontakt

Handel & service Torsås kommun

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås

info@torsashandel.se

Emma Mosesson Öhr, Samordnare turism, inflyttning & service

Telefon: 010-35 33 120

Annika Persson Åberg, Näringsliv- och hållbarhetssamordnare

Telefon: 010-35 33 150